Držislav Kalafatić

Držislav Kalafatić

Biography

Držislav Kalafatić
Rođen sam 1970. u Splitu. Osnovnu i srednju školu završio sam u Zagrebu. Diplomirao sam 1995. godine na Medicinskom fakultetu u Zagrebu.
Obvezni temeljni pripravnički staž i sekundarijat obavio sam u KB “Sestre Milosrdnice” od 1995. do 1997. godine. Od srpnja 1997. do veljače 2001. radio sam kao znanstveni novak Medicinskog fakulteta na znanstvenom projektu Ministarstva znanosti RH “Čimbenici u nastanku prijevremenog poroda” voditelja prof. dr. Ivana Kuvačića, u Klinici za ženske bolesti i porode KBC-a, Petrova 13, Zagreb.

Od veljače 2001. do travnja 2005. obavljao sam specijalizaciju iz ginekologije i opstetricije u Klinici za ženske bolesti i porode KBC-a Zagreb. Specijalistički ispit sam položio 2005. godine. Trenutno sam zaposlen u Zavodu za ginekološku kirurgiju i urologiju Klinike za ženske bolesti i porode kao voditelj Odjela, a 2010. godine položio sam subspecijalistički ispit iz uroginekologije. Od 2011. uposlen sam u suradničkom zvanju višeg asistenta, a od 2015. u znanstveno-nastavnom zvanju docenta u Katedri za ginekologiju i opstetriciju Medicinskog fakulteta u Zagrebu.
Završio sam znanstveni poslijediplomski studij “Medicinske znanosti” na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Magistarski rad „Osobitosti arterijskog protoka krvi u fetusa s trajnim neurološkim oštećenjima“ obranio sam u lipnju 2001. godine, a doktorsku disertaciju pod naslovom „Aktivacija Hh-Gli signalnog puta u zloćudnim epitelnim tumorima jajnika“ u ožujku 2011. godine na Medicinskom fakultetu u Zagrebu.

Do sada sam objavio više znanstvenih i stručnih radova, od toga 17 indeksiranih u Current Contents.
Oženjen sam i otac troje djece.