Dražen Perkov

Dražen Perkov

Biography

Dr.sc. Dražen Perkov, dr.med. specijalist radiologije, subspecijalist intervencijske radiologije,
rođen je 9. travnja 1974. godine u Šibeniku. Diplomirao je na Sveučilištu u Zagrebu Medicinskom fakultetu 1999. godine. Obvezni pripravnički staž za doktore medicine odradio je od 1999. do 2000. godine. Državni ispit za doktore medicine položio je 2000. godine. Od 2002. godine do 2004. godine bio je odjelni liječnik/sekundarac na Klinici za psihijatriju Vrapče. Specijalizaciju iz radiologije započeo je 2004. godine na Kliničkom bolničkom centru Zagreb. Specijalistički ispit iz radiologije je položio 2008. godine. Užu specijalizaciju iz intervencijske radiologije započeo je 2010. godine. Naziv užeg specijalista intervencijske radiologije stekao je nakon položenog ispita 2012. godine. Stalno je zaposlen na Kliničkom zavodu za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KBC Zagreb. Završio je Doktorski poslijediplomski studij u području biomedicine i zdravstva, te Specijalistički poslijediplomski studij iz Radiologije na Sveučilištu u Zagrebu Medicinskom fakultetu.
Disertaciju je obranio 2015. godine na Sveučilištu u Zagrebu Medicinskom fakultetu i stekao titulu doktora znanosti.
Suradnik je u nastavi u Katedri za Radiologiju Sveučilišta u Zagrebu Medicinskog
fakulteta.
Znanstveni suradnik Medicinskog fakulteta u Zagrebu je od studenog 2015. godine.
Predavač je na Poslijediplomskom studiju Menadžment u zdravstvu (Postgraduate
Study Leadership and Management of Health Services – LMHS) Medicinskog fakulteta u Zagrebu za predmet Upravljanje rizicima, te na više specijalistički poslijediplomskih studija Medicinskog
fakuleta u Zagrebu (Radiologija, Ortopedija, Nefrologija, Kardiologija, Gastroenterologija, Interistička onkologija, Vaskularna kirurgija, Urgentna medicina).
Voditelj je Tečaja Rak jetre – multidisciplinarno i multimodalno liječenje.
Autor je više od 20 znanstvenih radova publicirianih u indeksiranim časopisama te preko 50 kongresnih sažetaka.