Kontakt

5. Hrvatski kongres o reprodukcijskom zdravlju, planiranju obitelji, kontracepciji i IVF-u / 03. – 05. svibnja 2018. / Šibenik

Informacije

conTres projekti d.o.o.
turistička agencija


Email kontakt

Kontakt osoba: Maja Orsag

maja@contres.hr


Telefon

Kontakt osoba: Maja Orsag

tel +385 1 48 21 193