Organizatori

5. Hrvatski kongres o reprodukcijskom zdravlju, planiranju obitelji, kontracepciji i IVF-u / 03. – 05. svibnja 2018. / Šibenik

ORGANIZATOR

Hrvatsko društvo za ginekološku endokrinologiju i humanu reprodukciju (HDGEHR) Hrvatskog liječničkog zbora (HLZ)

SUORGANIZATORI

Hrvatsko društvo za menopauzu (HDM) HLZ-a

Hrvatsko društvo za ginekologiju i opstetriciju (HDGO) HLZ-a

Hrvatsko društvo za ginekološku urologiju (HDGU) HLZ-a

Hrvatsko društvo za endometriozu

Hrvatski liječnički zbor (HLZ)

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Katedra za ginekologiju i opstetriciju

Klinika za ženske bolesti i porode KBC Zagreb, Zavod za humanu reprodukciju i ginekološku endokrinologiju

Predsjednici

Dinka Pavičić Baldani
Velimir Šimunić

 

Potpredsjednici

Krunoslav Kuna
Marina Šprem Goldštajn
Neda Smiljan Severinski

ORGANIZACIJSKI ODBOR

Miro Šimun Alebić,
Maja Banović,
Vladimir Banović,
Ivan Bolanča,
Mario Ćorić,
Ivan Jandrić,
Ivana Jurković,
Miro Kasum,
Deni Karelović,
Marko Kisić,
Jelena Marušić,
Dinka Pavičić Baldan
Tatjana Pavelić,
Turudić Mihajlo Strelec,
Siniša Šijanović,
Velimir Šimunić
Lana Škrgatić,
Martina Šunj,
Goran Vujić,
Tomislav Župić

ZNANSTVENI ODBOR

Dubravko Barišić (CH),
Ante Ćorušić,
Herman Haller,
Davor Ježek,
Vesna Kopitović (SRB),
Miroslav Kopjar,
Krunoslav Kuna,
Milan Milenković (SWE),
Tatjana Motrenko Simić (MNG),
Slavko Orešković,
Dinka Pavičić Baldani,
Dražen Postružnik (MON),
Velimir Šimunić,
Hrvoje Vrčić,
Snežana Vidaković (SRB),
Veljko Vlaisavljevič (SLO),
Eda Vrtačnik Bokal (SLO)

LOKALNI ORGANIZACIJSKI ODBOR

Jozo Anić,
Branko Dukić,
Zdenko Matas,
Nelka Tomić,
Ivica Vlatković,
Nikica Živković