Instalacija mobilne aplikacije

Mobilnu aplikaciju instalirate i podesite u nekoliko koraka. 

  • Ukoliko ste prijavu na konferenciju napravili ranije i dostavili ste email adresu, potrebno je napraviti korake 1 do 4
  • Ako se tek prijavljujete napravite još korake 5 i 6